De beiaard van de Pauluskerk in Baarn

 


Begin jaren ‘60 werd onder de Baarnse bevolking een inzamelingsactie gestart, met als doel de toren van de Pauluskerk te voorzien van een handbespeeld drie-octaafs carillon. Helaas bleef de opbrengst achter bij de verwachtingen. In 1966 moest daarom worden volstaan met de plaatsing van een bescheiden klokkenspel van 25 klokken, dat alleen automatisch kon worden bespeeld door middel van een bandspeelwerk. Dankzij de inspanningen van een gemeenteambtenaar, werd dit spel in de jaren ’70 geleidelijk uitgebreid tot 35 klokken volgens de reeks d2-e2---cis5.

Het bandspeelwerk werd in 1990 vervangen door een computer en in 1992 werd een elektronisch keyboard geïnstalleerd, waarmee het carillon, op primitieve wijze, ook handmatig kon worden bespeeld. Na herhaalde verzoeken van beiaardier Erica Kreijns om het keyboard te vervangen, besloot de gemeenteraad de helft van het bedrag dat nodig was voor de plaatsing van een stokkenklavier en uitbreiding met een basklok (c2) beschikbaar te stellen, mits de andere helft door de Baarnse bevolking bijeengebracht zou worden.

Voor dit doel werd in november 2000 de ‘Stichting Carillon Baarn’ opgericht. De stichting besloot zich echter in te zetten voor een ambitieuzer plan, namelijk een uitbreiding met vijf grote en vier kleine klokken, waarbij ook de fraaie luidklok van de Pauluskerk uit 1948 op het carillon zou worden aangesloten. De actie slaagde wonderwel en dankzij bijdragen van de Baarnse bevolking, het Baarnse bedrijfsleven, de Lionsclub Eemland en enkele particulieren was eind 2001 het benodigde bedrag bijeen gebracht.

De stichting verleende aan de klokkengieterij Kon. Eijsbouts te Asten opdracht voor de inrichting van een carillon van 44 klokken volgens de reeks f1-bes1-c2---f5, die op het stokkenklavier werd aangesloten als g0-c1-d1---g4. Op 5 mei 2002 werd het vernieuwde carillon in gebruik genomen met een feestelijk concert door de beiaardiers Erica Kreijns, Gideon Bodden, Bob van Wely en Jacques Maassen.

De exploitatie en het toezicht op het onderhoud van het carillon werden door de gemeente Baarn aan de stichting toevertrouwd. In 2002 startte de stichting met een jaarlijkse serie zomeravondconcerten. Op 1 oktober 2009 nam beiaardier Erica Kreijns afscheid en
nam Bauke Reitsma haar taak over. (tekst: Foeke de Wolf)

Klik
HIER voor een krantenknipsel uit 2006, in verband met het eerste lustrum van de Stichting Carillon Baarn

Toen Bauke beiaardier van Baarn werd maakt Eemland RTV de volgende reportage:


Regelmatige bespelingen
Iedere dinsdag tijdens de markt van 9.45 - 10.15 uur

Daarnaast zijn er jaarlijks 6 bijzondere bespelingen op: 
-27 april (koningsdag)
-4 mei (dodenherdenking 2de wereldoorlog)
-5 mei (nationale bevrijdingsdag)
-2de zaterdag van september (Open Monumentendag)
-3de zaterdag van november (Sinterklaas)
-24 december (Kerstbespeling).

Concerten
Jaarlijks is er een serie zomeravondconcerten op vrijdagavond van 20.00 - 21.00 uur
Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Carillon Baarn


Automatisch speelwerk
Het automatisch speelwerk werd op 20 september 2012 vernieuwd. De oude magneethamers maakten plaats voor een nieuw pneumatisch systeem dat een plaats kreeg op het beiaardklavier.


Open Monumentendag
Op iedere tweede zaterdag van september vindt de landelijke 'Open Monumentendag' plaats.
Op deze dag is de Paulustoren altijd open van 11.00 tot 16.00 uur.
Bestuursleden van de Stichting Carillon Baarn en Bauke Reitsma (Beiaardier) geven dan graag een rondleiding door de toren met tekst en uitleg én beiaardmuziek.